Team av seniora utvecklare

Utvecklingsteam
 

Vårt huvudteam finns i Belgrad, Serbien.
Seniora utvecklare till halva priset
mot i Sverige..

expertise competence in:

iOS, Swift, Objective C, Android, Java, BackEnd, PHP, Laravel, .NET, Kotlin, Node, Ruby on Rails, HTML5/CSS3, Perl, Oracle, FrontEnd, Angular, Data Base, Graphic Design, Project Management, Web sites, E-Shops, Test, Quality Assurance

Our top 3 developers

Marko

TYPO3

Ivana

Full Stack, Php, Laravel developer.

Vojislav

QA

Developers for Outsourcing

Marko

TYPO3

Ivana

Full Stack, Php, Laravel developer.

Vojislav

QA

Aleksandar

TYPO3

Ivan

Full Stack, Php, Laravel developer.

Veljko

QA

Branko

TYPO3

Nikola

Full Stack, Php, Laravel developer.

Ana

QA