Convoy Club

Lägg upp restauranger, rastplatser, verkstäder... Betygsätt dom med antal rattar

Gilla andras inlägg med en "Honk". Chatta med kompisar.

Låt appen lägga ut din rutt med hänsyn taget till höjd, längd och vikt på ditt fordon.

Se betygsatta ställen (restauranger, bensinstationer, rastplatser, verkstäder..) utmed din rutt.