Icanyheter

Här läggs nyheter upp. En del pushas ut med bilder, videos och länkar.

Redaktörerna lägger enkelt upp nya artiklar via det användarvänliga BackEnd / Admin-panelen.

Artiklar har text, bild, videos och kan även länka till andra sidor.