Job Deal

Köpare lägger kostnadsfritt ut annonser med vilken tjänst han/hon vill ha utförd, samt pris Köparen är beredd betala för detta.

Görare tittar igenom annonser, kan filtrera med kategori, pris och avstånd. Anmäler sitt intresse, kan gå ner i pris, och får jobb med betalning.